Начелник: Нада Митрашиновић
тел. 
011/ 8726 418
факс: 
011/ 8721 996
е-маил: nada.mitrasinovic@obrenovac.org.rs

Служба за скупштинске послове и прописе, као организациона јединица Управе градске општине, има две јединице у свом саставу и то Одсек за Скупштинске послове и радна тела Скупштине и Одсек за послове Већа и радна тела Већа градске општине.

Одсек за скупштинске послове и радна тела Скупштине обавља стручне и административно техничке послове за потребе Скупштине, радних тела Скупштине и Месних заједница док Одсек за послове Већа и радна тела Већа градске општине обавља стручне и административно техничке послове за Веће и председника градске општине, радна тела председника и Већа као и стручне послове за Изборну комисију градске општине.