Načelnik: Svetlana Perišić
adresa:
 Trg dr Zorana Đinđića br.6
tel. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – lokal: 24
faks: 011/ 8721 996
e-mail: svetlana.perisic@obrenovac.org.rs

Odeljenje ima dva odseka i Odsek komunalne inspekcije i Odsek građevinske inspekcije.

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove inspekcijskog nadzora u građevinskoj i komunalnoj oblasti koji se odnose na: nadzor nad izvršavanjem zakona i propisa Grada i gradske opštine koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti; korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata; nadzor nad izvršavanjem propisa kojima je uređena zaštita ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji gradske opštine; poslove rešavanja u prvostepenom postupku i sprovođenje postupka izvršenja za potrebe Uprave gradske opštine i druge poslove komunalne inspekcije utvrđene zakonom i propisima Grada i gradske opštine.
Vrši poslove inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni odnosno poslovni prostor za koje odobrenja izdaje gradska opština, poslove rešavanja u prvostepenom postupku i sprovođenje postupka izvršenja za potrebe Uprave gradske opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i propisima Grada i organa gradske opštine.

Kontrolne liste:

Kontrolne liste su dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je ovlašćena inspekcija.

Odsek komunalne inspekcije:

Obavljanje delatnosti zoohigijene
ZOO KL 1- Delatnost zoohigijene
ZOO KL 2- Poslovi zoohigijenske službe
ZOO KL 3- mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
ZOO KL 4-za vlasnika-držaoca životinje

Odluka o dimničarskim uslugama
Kontrolna lista br.1. obaveze vršioca komunalne delatnosti-1
Kontrolna lista br.2. obaveze korisnika usluge

Odluka o držanju životinja
DDŽKLJ KL 1-Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca
DDŽKLJ KL 2-Držanje kućnih ljubimaca
DDŽKLJ KL 3 -Izvođenje na površine javne namene
DDŽKLJ KL 4-Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca – preduzeće

Odluka o javnim parkiralištima
JP KL 1 Održavanje parkirališta
JP KL 2 Korišćenje parkirališta

Odluka o javnoj rasveti
JR KL 1 -Javno preduzeće-rasveta-održavanje
JR KL 2 -Javno preduzeće-objekti-održavanje
JR KL 3 -Zaštita

Odluka o komunalnom redu
Kontrolna lista br.1- Obezbeđivanje kontinuiteta
KR KL 1 – Spoljni delovi zgrade
KR KL 2 – Površine oko zgrade i ograde
KR KL 3 – Površine javne namene
KR KL 4- Kontrola vršenja prodaje i obavljanja delatnosti
KR KL 5 -Kontrola zabrane kretanja-zaustavljanja
KR KL 6 – Kontrola podzemnog pešačkog prolaza
KR KL 7 – Kontrola terena za sport i rekreaciju
KR KL 8 – Opšta uređenost naselja
KR KL 9- Kulturni ili artistički program

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
KRSZ Kontrolna lista br.1 – Kućni red u stambenim zgradama

Odluka o održavanju čistoće
K. lista br.1- Obezbeđivanje kontinuiteta ( za preduzeće)-2
K. lista br.2- Kućno smeće ( za preduzeće)
K. lista br.3- Čišćenje i pranje javnih površina (za preduzeće)
K. lista br.4- Kućno smeće ( obaveze korisnika)
K. lista br.5- Čišćenje i pranje javnih površina ( obaveze korisnika)
K. lista br.6- Zaštita čistoće na javnim površinama

Odluka o odvođenju i prečišćavanju voda
K. lista br. 1- gradske kanalizacije(za komunalno preduzeće)
K. lista br. 2- gradske kanalizacije(za investitora)
K. lista br. 3- gradske kanalizacije(za izvođača radova)
K. lista br. 4- gradske kanalizacije(za korisnika)
K. lista br. 5- gradske kanalizacije(opasne i štetne materije)
K. lista br. 6- Održavanje i kontinuitet(komunalno preduzeće)
K. lista br. 7- Održavanje gradske kanalizacije (zabrane)
K. lista br. 8- Priključenje (za investitore nove mreže)
K. lista br. 9- Priključenje (za komunalno preduzeće)
K. lista br. 10- Priključenje (investitor)
K. lista br. 11- Septičke jame (korisnik)
K. lista br. 12- Septičke jame (preduzeće)
K. lista br. 13- Obaveze (komunalno preduzeće)
K. lista br. 14- Obaveze (korisnik)
Odluka o oglašavanju
OGL KL 1- Oglašavanje – obaveze korisnika
OGL KL 2- Oglašavanje – zabranjene radnje

Odluka o pijacama
Kontrolna lista br. 1- Upravljanje
Kontrolna lista br. 2- Obaveze korisnika

Odluka o plaćanju komunalnih usluga
PKU KL 1- Plaćanje komunalnih usluga-obaveze komunalnog preduzeća
PKU KL 2- Plaćanje komunalnih usluga- preduzeće objedinjene naplate
PKU KL 3- Plaćanje komunalnih usluga-korisnik

Odluka o podizanju i održavanju spomenika
K. l. br.1 – Spomenici i skulpturalna dela-podizanje-postavljanje
K. l. br.2 – Spomenici i skulpturalna dela- održavanje
K. l. br.3 – Spomenici i skulpturalna dela- zabrane

Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala
PSZIB KL1-Stanice za iznajmljivanje bicikala(1)

Odluka o postavljanju bašte
BUO KL 1 -Bašta ugostiteljskog objekta

Odluka o postavljanju beton hala
BH k. lista br. 1 – Balon hale sportske namene

Odluka o postavljanju plutajućih objekata
k.l. br.1- Postavljanje plovila- vlasnika plutajućeg objekta
k.l. br.2- Postavljanje plovila- obaveze vlasnika
k.l. br.3- Postavljanje plovila- za javno preduzeće-privredno društvo
k.l. br.4- Postavljanje plovila- za potrebe manifestacije
k.l. br.5 – Postavljanje plovila- zabrane

Odluka o postavljanju privremenih objekata
PO KL 1 – Privremeni objekti

Odluka o postavljanju tezgi i dr.
TPPO k.l. br. 1- Tezge i drugi privremeni pokretni objekti

Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode
V1-održavanje i izgradnja gradskog vodovoda za JP
V2-priključenje na gradski vodovod za JP
V3-ugradnja i održavanje vodomera za JP
V4-isporuka vode za javno preduzeće
V5-isključenje vode za javno preduzeće
V6-priključenje na gradsdki vodovod za korisnika
V7-održavanje vodomera i kućnih vodovodnih instalacija
V8-korišćenje vode za korisnika
V9-zaštita gradskog vodovoda

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
RVUO KL 1 – Radno vreme ugostiteljskih objekata

Odluka o radnom vremenu zanatstava i trgovine
RVZT KL 1- Radno vreme zanatstva i trgovine

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom
STE KL 1- Energetski subjekat-predmet kontrole i uslovi
STE KL 2- Energetski subjekat-održavanje
STE KL 3- Energetski subjekat-priključenje
STE KL 4- Energ subjekat-snabdevanje toplotnom energijom
STE KL 5- Energetski subjekat-isključenje
STE KL 6- Energetski subjekat-isporuka toplotne energije
STE KL 7- Energetski subjekat-merenje
STE KL 8 – Tarifni kupac-priključenje
STE KL 9 – Tarifni kupac-prava i obaveze
STE KL 10 -Tarifni kupac-plaćanje isporučene toplotne energije
STE KL 11 -Zaštita

Odluka o upotrebi grba i zastave
IGZ KL 1-Upotreba imena grada u poslovnom imenu

Odluka o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju
kl br.1- Uređenje i održavanje grobalja i sahranjivanje
kl br.2- Uređenje i održavanje grobalja i sahranjivanje
kl br.3- Uređenje i održavanje grobalja i sahranjivanje
kl br.4 – Uređenje i održavanje grobalja i sahranjivanje

Trgovina na malo
TRG KL 1 – Trgovina na malo van prodajnog objekta
TRG KL 2 – Trgovina na malo ličnim nuđenjem

Uređenje parkova, zelenih i rekreativnih površina
kl Br_1 – Kontinuitet u pružanju komunalne usluge
kl Br_2 – Uređivanje i održavanje
kl Br_3 -Zaštita Preduzeće-preduzetnik
kl Br_4 -Zaštita Druga lica
kl Br_5 -Zaštita Korisnik
kl Br_6 -Zaštita – Uklanjanje stabala-1

 

Odsek građevinske inspekcije:

01 kontrolna lista 1
02 kontrolna lista 2 član 145
03 kontrolna lista 3 TEMELJI
04 kontrolna lista 4 KONSTRUKCIJE
05 kontrolna lista 5 UPOTREBNA DOZVOLA