Начелник Управе градске општине: Милорад Косановић
тел. 
011/ 8726 407
факс: 011/ 8721 165
е-маил: milorad.kosanovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1983. године у Београду. Основну школу и Гимназију завршио у Обреновцу, а Правни факултет на Универзитету у Београду. Тренутно на мастер студијама брани мастер рад на тему која обухвата  правни аспект функционисања локалне самоуправе и државне управе. Од 2009. године запослен у Делатности правних послова АД Аеродром Никола Тесла Београд, на пословима стручног сарадника за правне послове и јавне набавке.
Говори енглески језик.

Заменик начелника Управе градске општине: Босиљка Лончар
тел. 
011/ 8726 407
факс: 011/ 8721 165
е-маил: bosiljka.loncar@obrenovac.org.rs

Рођена 1954. године у Обреновцу. Основну школу и Гимназију завршила у Обреновцу, а Правни факултет у Београду. Од 1983. године запослена у Управи ГО Обреновац. До 1992. године радила као тржишни инспектор, а од 1992. до 2014. као начелник Одељења за општу управу. Од октобра 2014. године је заменик начелника Управе.

У оквиру Управе градске општине постоје следећа одељења:

  1. Одељење за урбанизам  и комунално-грађевинске послове
  2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
  3. Одељење за буџет и финансије
  4. Одељење за инспекцијске послове
  5. Одељење за општу управу
  6. Одељење за привреду и развој
  7. Служба за скупштинске послове и прописе
  8. Служба за управљање људским ресурсима и заједничким
  9. Кабинет председника Градске општинe

Графички приказ организационе структуре Управе ГО Обреновац можете погледати овде: