Načelnik Uprave gradske opštine: Milorad Kosanović
tel. 
011/ 8726 407
faks: 011/ 8721 165
e-mail: milorad.kosanovic@obrenovac.org.rs

Rođen 1983. godine u Beogradu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Obrenovcu, a Pravni fakultet na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno na master studijama brani master rad na temu koja obuhvata  pravni aspekt funkcionisanja lokalne samouprave i državne uprave. Od 2009. godine zaposlen u Delatnosti pravnih poslova AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, na poslovima stručnog saradnika za pravne poslove i javne nabavke.
Govori engleski jezik.

Zamenik načelnika Uprave gradske opštine: Bosiljka Lončar
tel. 
011/ 8726 407
faks: 011/ 8721 165
e-mail: bosiljka.loncar@obrenovac.org.rs

Rođena 1954. godine u Obrenovcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Obrenovcu, a Pravni fakultet u Beogradu. Od 1983. godine zaposlena u Upravi GO Obrenovac. Do 1992. godine radila kao tržišni inspektor, a od 1992. do 2014. kao načelnik Odeljenja za opštu upravu. Od oktobra 2014. godine je zamenik načelnika Uprave.

U okviru Uprave gradske opštine postoje sledeća odeljenja:

  1. Odeljenje za urbanizam  i komunalno-građevinske poslove
  2. Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove
  3. Odeljenje za budžet i finansije
  4. Odeljenje za inspekcijske poslove
  5. Odeljenje za opštu upravu
  6. Odeljenje za privredu i razvoj
  7. Služba za skupštinske poslove i propise
  8. Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničkim
  9. Kabinet predsednika Gradske opštine

Grafički prikaz organizacione strukture Uprave GO Obrenovac možete pogledati ovde: