MIROSLAV ČUČKOVIĆ 
tel. 011/ 8726 402
faks: 011/ 8721 996
e-mail: miroslav.cuckovic@obrenovac.org.rs

Rođen 1979. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju tehničku školu završio u Obrenovcu, a Elektrotehnički fakultet, smer Elekroenergetski sistemi, u Beogradu. Od 2005. do 2008. radio u kompaniji “Kolubara univerzal”, a onda bio izabran za člana Veća grada Beograda (2008-2012).
Od 2005. do 2008. bio odbornik u Skupštini grada Beograda, član NO JKP “Infostan” (2006-2007) i član UO JAT-a (2007-2008).
Oženjen, otac troje dece. Govori engleski jezik.

MIODRAG MITROVIĆ                                                                         VUL 0152
tel. 011/ 8726 402
faks: 011/ 8721 996
e-mail: miodrag.mitrovic@obrenovac.org.rs
Rođen 1955. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Obrenovcu, a Ekonomski fakultet u Beogradu. Završio poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Radio u “Prvoj iskri Namenskoj” u Bariču. U Službi društvenog knjigovodstva radio od 1983. do 1988. godine, prvo kao inspektor u ekspozituri u Obrenovcu, a potom kao viši inspektor i savetnik u SDK Srbije u Beogradu. Obavljao veštačenja iz ekonomsko finansijske oblasti u raznim sudskim predmetima u Opštinskom sudu u Obrenovcu. U Javnom preduzeću za izgradnju Obrenovca radio kao pomoćnik direktora i kao v.d. direktora. Od 1995. pa do 2012. godine bio suvlasnik i direktor u privatnom peduzeću. Bio direktor filijale Vojvođanske banke u Obrenovcu. Od 2013. do 2015. godine obavljao dužnost pomoćnika direktora RB “Kolubara” za finansije. Od 2015. godine nalazi se na dužnosti šefa finansija za EPS Snabdevanje.
Oženjen, ima dvoje dece.

OBRAD ISAILOVIĆ                                                                        obrad isailovic 2
tel. 0118726 453
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  obrad.isailovic@obrenovac.org.rs

Rođen 26.08.1950. godine. Gimnaziju završio u Obrenovcu, zvanje Dr med. neuropsihijatar stekao na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1980. do 1985. godine radio kao lekar opšte prakse u Bosanskoj Dubici, od 1985. do 1988. godine u Rebro Zagreb završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije, od 1988. do 1992. godine radio u Opštoj bolnici u Bosanskoj Gradiški, prvo kao načelnik Neuropsihijatrijskog odeljenja, zatim na mestu pomoćnika direktora Opšte bolnice i na mestu direktora Medicinskog centra u Bosanskoj Dubici. Osnovao je 1992. godine privatnu polikliniku u kojoj i danas radi.
Od 2014. do 2016. godine narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao kandidat sa Izborne liste Aleksandar Vučić – budućnost u koju verujemo.

 
ZORAN ĆORLOMANOVIĆ                                                                    zoran corlomanovic
tel. 011/ 8721 260
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  zoran.corlomanovic@obrenovac.org.rs
Rođen 1962. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio u Obrenovcu, po zanimanju tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju. Od 1984. do 1988. godine bio angažovan na formiranju “Omladinske zadruge Obrenovac“, a zatim obavljao funkciju predsednika Skupštine Omladinske zadruge. Od 1988. do 1990. godine obavljao funkciju predsednika Opštinske konferencije Saveza omladine Obrenovca. U periodu od 1990. do 2001. obavljao dužnost sekretara Opštinske organizacije Crvenog krsta u Obrenovcu. Osam godina bio član predsedništva Udruženja za rad sa MNRO u Obrenovcu. Od 2004. godine zaposlen u Pozorištu na Terazijama kao organizator tehnike.
Učesnik je ratnih operacija 1995. i 1999. godine i član Udruženja boraca ratova od 1990. do 2000. godine.
Oženjen, otac dvoje dece.

MILOŠ STANKOVIĆ                                                                        milos stankovic
tel.
011/ 8726 469
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  milos.stankovic@obrenovac.org.rs

Rođen 1983. godine. Gimnaziju završio u Obrenovcu, a trenutno je apsolvent Fakulteta za poslovno industrijski menadžment Univerziteta “Union“ u Beogradu. Od 2005. do 2007. godine  radio u preduzeću Protent na poslovima obezbeđenja i nadzora objekata u Gerontološkom centru. Od 2007. do 2009. godine radio u Verano motors na mestu radnik Službe obezbeđanja i nadzor objekata. Od 2010. godine zaposlen u JKP „Obrenovac“ na poslovima obezbeđenja, a zatim kao poslovođa postrojenja za sekundarnu separaciju i kontrolor izvršenja u Službi deponovanja i reciklaže.
Ima dvoje dece.

ALEKSANDAR BOGIĆEVIĆ                                                           
tel. 011/ 8726 448
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  aleksandar.bogicevic@obrenovac.org.rs

Rođen 1973. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Obrenovcu i stekao zvanje poljoprivredni tehničar – opšti smer, a zvanje strukovni ekonomista stekao na Visokoj školi za ekonomiju i upravu u Beogradu. Trenutno je apsolvent na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ u Beogradu.
Od 1995. do 2007. godine radio u JKP „Obrenovac“, na poslovima vodočitača, zatim inkasanta, blagajnika i organizatora RJ parkiranja, a od 2007. do 2012. godine u JKP „Vodovod i kanalizacija“ radio na poslovima blagajnika, referent za vodočitanje, referent korisničke dostave i šefa kontrole potrošnje vode i reklamacija. Posle izbora 2012. godine izabran za člana Veća gradske opštine Obrenovac, u kom je bio zadužen za poslove iz oblasti poljoprivrede.
Pohađao mnogobrojne kurseve za sticanje različitih znanja i veština.

OLGA MIROSAVLJEVIĆ                                                               
tel: 011/ 8726 424
faks: 011/ 8721 996
e-mail: olga.mirosavljevic@obrenovac.org.rs

Rođena 1955. godine u Obrenovcu. Osnovnu i srednju školu završila u Obrenovcu, a zvanje master – geograf stekla na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu. Radila kao profesor geografije od 1981. godine u Školi za OOO, a od 1999. godine u Tehničkoj školi. Od 2006. godine radi i kao profesor građanskog vaspitanja. Posle izbora 2012. godine izabrana za člana Veća gradske opštine Obrenovac, u kom je bila zadužena za poslove iz oblasti obrazovanja. Pohađala mnogobrojne seminare i radionice za sticanje relevantnih znanja i veština.
Član Opštinskog odbora SNS-a.
Majka jednog deteta.

PREDRAG JOVANOVIĆVUL 8097
tel. 011/ 8726 474
faks: 011/ 8721 996
e-mail: predrag.jovanovic@obrenovac.org.rs

Rođen 1970. godine u Beogradu. Osnovnu školu završio u Bariču, a srednju u Beogradu u Ugostiteljsko-turističkom obrazovnom centru i stekao zvanje ugostiteljsko-turistički tehničar. Od 1991. godine, kada je otvorio samostalnu radnju, poslovao je kao mali privrednik, a povremeno je bio zaposlen i kod drugih poslodavaca. Izabran za člana Veća gradske opštine Obrenovac u septembru 2015. godine, u kom je bio zadužen za poslove iz oblasti privrede, preduzetništva i urbanizma.
Oženjen, otac dvoje dece. Živi u Bariču.

DRAGAN MLADENOVIĆ dragan mladenovic 2
tel. 011/ 8726 451
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  dragan.mladenovic@obrenovac.org.rs

Rođen 1956. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Obrenovcu, a zvanje inženjera organizacije rada stekao na Višoj školi za organizaciju rada u Novom Sadu.
Od 1980. do 2004. godine radio u preduzeću “Autoput GP“, na poslovima referenta u nabavci, zatim kao samostalni referent nabavke i na kraju na poslovima šefa stovarišta. U periodu od 2000. do 2004. godine bio član Upravnog odbora i član Skupštine u preduzeću “Autoput GP“. Od 2004. do 2014. godine je radio preduzeću “Partner inženjering doo“ na mestu šefa obezbeđenja.
Bio predsednik mesnog odbora u Srpskoj radikalnoj stranci, kao i potpredsednik Opštinskog odbora, treći put izabran za odbornika u Skupštini gradske opštine Obrenovac i dva puta bio odbornik u Skupštini grada Beograda.


MILOŠ STANOJEVIĆ milos stanojevic
tel. 0118726 469
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  milos.stanojevic@obrenovac.org.rs

Rođen 1986. godine u Beogradu, osnovnu školu završio u Bariču. 2005. godine završio Medicinsku školu Zvezdara, smer sanitarno ekološki tehničar. 2010. godine diplomirao na Visokoj medicinskoj školi strukovinih studija u Beogradu i stekao zvanje viši sanitarno ekološki tehničar.
Po završetku studija tri godine radio u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Trenutno zaposlen u PD “Pro Tent“.

ALEKSANDAR PANTELIĆ
tel.
011/ 8726 455
faks: 
011/ 8721 996
e-mail:  aleksandar.pantelic@obrenovac.org.rs

Rođen 1968. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Obrenovcu. Veći deo radne karijere prove kao privatni preduzetnik. Od 2012. godine zaposlen u Upravi gradske opštine Obrenovac na poslovima višeg referenta i na poslovima saradnika u Kabinetu predsednika opštine.