МИРОСЛАВ ЧУЧКОВИЋ 
тел. 011/ 8726 402
факс: 011/ 8721 996
е-маил: miroslav.cuckovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1979. године у Београду. Основну и средњу техничку школу завршио у Обреновцу, а Електротехнички факултет, смер Елекроенергетски системи, у Београду. Од 2005. до 2008. радио у компанији “Колубара универзал”, а онда био изабран за члана Већа града Београда (2008-2012).
Од 2005. до 2008. био одборник у Скупштини града Београда, члан НО ЈКП “Инфостан” (2006-2007) и члан УО ЈАТ-а (2007-2008).
Ожењен, отац троје деце. Говори енглески језик.

МИОДРАГ МИТРОВИЋ                                                                         VUL 0152
тел. 011/ 8726 402
факс: 011/ 8721 996
е-маил: miodrag.mitrovic@obrenovac.org.rs
Рођен 1955. године у Зрењанину. Основну школу и гимназију завршио у Обреновцу, a Еконoмски факултет у Београду. Завршио последипломске студије на Економском факултету у Београду 1985. године. Радио у “Првој искри Наменској” у Баричу. У Служби друштвеног књиговодства радио од 1983. до 1988. године, прво као инспектор у експозитури у Обреновцу, а потом као виши инспектор и саветник у СДК Србије у Београду. Обављао вештачења из економско финансијске области у разним судским предметима у Општинском суду у Обреновцу. У Јавном предузећу за изградњу Обреновца радио као помоћник директора и као в.д. директора. Од 1995. па до 2012. године био сувласник и директор у приватном педузећу. Био директор филијале Војвођанске банке у Обреновцу. Од 2013. до 2015. године обављао дужност помоћника директора РБ “Колубара” за финансије. Од 2015. године налази се на дужности шефа финансија за ЕПС Снабдевање.
Ожењен, има двоје деце.

ОБРАД ИСАИЛОВИЋ                                                                        obrad isailovic 2
тел. 0118726 453
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  obrad.isailovic@obrenovac.org.rs

Рођен 26.08.1950. године. Гимназију завршио у Обреновцу, звање Др мед. неуропсихијатар стекао на Медицинском факултету у Ријеци, а специјализацију на Медицинском факултету у Загребу. Од 1980. до 1985. године радио као лекар опште праксе у Босанској Дубици, од 1985. до 1988. године у Ребро Загреб завршио специјализацију из неуропсихијатрије, од 1988. до 1992. године радио у Општој болници у Босанској Градишки, прво као начелник Неуропсихијатријског одељења, затим на месту помоћника директора Опште болнице и на месту директора Медицинског центра у Босанској Дубици. Основао је 1992. године приватну поликлинику у којој и данас ради.
Од 2014. до 2016. године народни посланик у Народној скупштини Републике Србије, као кандидат са Изборне листе Александар Вучић – будућност у коју верујемо.

 
ЗОРАН ЋОРЛОМАНОВИЋ                                                                    zoran corlomanovic
тел. 011/ 8721 260
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  zoran.corlomanovic@obrenovac.org.rs
Рођен 1962. године у Београду. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу, по занимању техничар за биохемију и молекуларну биологију. Од 1984. до 1988. године био ангажован на формирању “Омладинске задруге Обреновац“, а затим обављао функцију председника Скупштине Омладинске задруге. Од 1988. до 1990. године обављао функцију председника Општинске конференције Савеза омладине Обреновца. У периоду од 1990. до 2001. обављао дужност секретара Општинске организације Црвеног крста у Обреновцу. Осам година био члан председништва Удружења за рад са МНРО у Обреновцу. Од 2004. године запослен у Позоришту на Теразијама као организатор технике.
Учесник је ратних операција 1995. и 1999. године и члан Удружења бораца ратова од 1990. до 2000. године.
Ожењен, отац двоје деце.

МИЛОШ СТАНКОВИЋ                                                                        milos stankovic
тел.
011/ 8726 469
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  milos.stankovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1983. године. Гимназију завршио у Обреновцу, а тренутно је апсолвент Факултета за пословно индустријски менаџмент Универзитета “Унион“ у Београду. Од 2005. до 2007. године  радио у предузећу Протент на пословима обезбеђења и надзора објеката у Геронтолошком центру. Од 2007. до 2009. године радио у Verano motors на месту радник Службе обезбеђања и надзор објеката. Од 2010. године запослен у ЈКП „Обреновац“ на пословима обезбеђења, а затим као пословођа постројења за секундарну сепарацију и контролор извршења у Служби депоновања и рециклаже.
Има двоје деце.

АЛЕКСАНДАР БОГИЋЕВИЋ                                                           
тел. 011/ 8726 448
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  aleksandar.bogicevic@obrenovac.org.rs

Рођен 1973. године. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу и стекао звање пољопривредни техничар – општи смер, а звање струковни економиста стекао на Високој школи за економију и управу у Београду. Тренутно је апсолвент на Факултету за пословно индустријски менаџмент Универзитета “Унион – Никола Тесла“ у Београду.
Од 1995. до 2007. године радио у ЈКП „Обреновац“, на пословима водочитача, затим инкасанта, благајника и организатора РЈ паркирања, а од 2007. до 2012. године у ЈКП „Водовод и канализација“ радио на пословима благајника, референт за водочитање, референт корисничке доставе и шефа контроле потрошње воде и рекламација. После избора 2012. године изабран за члана Већа градске општине Обреновац, у ком је био задужен за послове из области пољопривреде.
Похађао многобројне курсеве за стицање различитих знања и вештина.

ОЛГА МИРОСАВЉЕВИЋ                                                               
тел: 011/ 8726 424
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olga.mirosavljevic@obrenovac.org.rs

Рођена 1955. године у Обреновцу. Основну и средњу школу завршила у Обреновцу, а звање мастер – географ стекла на Природно математичком факултету у Београду. Радила као професор географије од 1981. године у Школи за ООО, а од 1999. године у Техничкој школи. Од 2006. године ради и као професор грађанског васпитања. После избора 2012. године изабрана за члана Већа градске општине Обреновац, у ком је била задужена за послове из области образовања. Похађала многобројне семинаре и радионице за стицање релевантних знања и вештина.
Члан Општинског одбора СНС-а.
Мајка једног детета.

ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋVUL 8097
тел. 011/ 8726 474
факс: 011/ 8721 996
е-маил: predrag.jovanovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1970. године у Београду. Основну школу завршио у Баричу, а средњу у Београду у Угоститељско-туристичком образовном центру и стекао звање угоститељско-туристички техничар. Од 1991. године, када је отворио самосталну радњу, пословао је као мали привредник, а повремено је био запослен и код других послодаваца. Изабран за члана Већа градске општине Обреновац у септембру 2015. године, у ком је био задужен за послове из области привреде, предузетништва и урбанизма.
Ожењен, отац двоје деце. Живи у Баричу.

ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ dragan mladenovic 2
тел. 011/ 8726 451
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  dragan.mladenovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1956. године. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу, а звање инжењера организације рада стекао на Вишој школи за организацију рада у Новом Саду.
Од 1980. до 2004. године радио у предузећу “Аутопут ГП“, на пословима референта у набавци, затим као самостални референт набавке и на крају на пословима шефа стоваришта. У периоду од 2000. до 2004. године био члан Управног одбора и члан Скупштине у предузећу “Аутопут ГП“. Од 2004. до 2014. године је радио предузећу “Партнер инжењеринг доо“ на месту шефа обезбеђења.
Био председник месног одбора у Српској радикалној странци, као и потпредседник Општинског одбора, трећи пут изабран за одборника у Скупштини градске општине Обреновац и два пута био одборник у Скупштини града Београда.


МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ milos stanojevic
тел. 0118726 469
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  milos.stanojevic@obrenovac.org.rs

Рођен 1986. године у Београду, основну школу завршио у Баричу. 2005. године завршио Медицинску школу Звездара, смер санитарно еколошки техничар. 2010. године дипломирао на Високој медицинској школи струковиних студија у Београду и стекао звање виши санитарно еколошки техничар.
По завршетку студија три године радио у Градском заводу за јавно здравље Београд. Тренутно запослен у ПД “Про Тент“.

АЛЕКСАНДАР ПАНТЕЛИЋ
тел.
011/ 8726 455
факс: 
011/ 8721 996
е-маил:  aleksandar.pantelic@obrenovac.org.rs

Рођен 1968. године. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу. Већи део радне каријере прове као приватни предузетник. Од 2012. године запослен у Управи градске општине Обреновац на пословима вишег референта и на пословима сарадника у Кабинету председника општине.