Председник Градске општине Обреновац
Мирослав Чучковић
тел.
011/ 8726 402
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  miroslav.cuckovic@obrenovac.org.rs

Рођен 28.02.1979. у Београду. Основну и средњу техничку школу завршио у Обреновцу, а Електротехнички факултет, смер Елекроенергетски системи, у Београду – дипломирао са оценом 10. Од 2005. до 2008. радио у компанији “Колубара универзал”, а онда био изабран за члана Већа града Београда (2008-2012).
Од 2005. до 2008. био одборник у Скупштини града Београда, члан НО ЈКП “Инфостан” (2006-2007) и члан УО ЈАТ-а (2007-2008). Посланик Народне Скупштине РС 2012. године. Именован за председника Градске општине Обреновац за мандатни период 2012-2016 и 2016-2020. Председник је Градске општине Обреновац у трећем мандату, од 2020. године.
Ожењен, отац троје деце. Говори енглески језик.

МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋmilos stanojevic
тел.
011/87260402
факс: 011/8721                                                                                                                
Рођен 4.2.1986. године у Београду. Основну школу завршио у Баричу, а 2005. године завршио је средњу Медицинску школу Звездара, смер санитарно-еколошки техничар. Дипломирао је на Високој медицинској школи струковних студија у Београду, 2012. године, где је стекао звање санитарно еколошки инжењер. По завршетку студија, радио је 3 године у Градском заводу за јавно здравље Београд. Запослен је у ПД Про Тент, а у периоду од 2015. до 2016. године био је председник Савета месне заједнице Барич. За члана Већа општине Обреновац именован је у мандатном периоду 2016-2020. године. Именован је за заменика председника општине Обреновац од 2020. године.
Ожењен, отац једног детета.

ЗОРАН ЋОРЛОМАНОВИЋ                                                                    zoran corlomanovic
тел. 011/ 8721 260
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  zoran.corlomanovic@obrenovac.org.rs
Рођен 1962. године у Београду. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу, по занимању је техничар за биохемију и молекуларну биологију. Од 1984. до 1988. године био ангажован на формирању Омладинске задруге ”Обреновац”, а затим обављао функцију председника Скупштине Омладинске задруге. Од 1988. до 1990. године обављао функцију председника Општинске конференције Савеза омладине Обреновца. У периоду од 1990. до 2001. обављао дужност секретара Општинске организације Црвеног крста у Обреновцу. Радио је на ратним задацима организације Црвеног крста, збрињавању избеглица, организовању Народне кухиње, ширењу рада Црвеног крста у области самофинансирања пројеката, сарадњи са геронтолошким центрима, организацији школских кухиња , раду са особама са сметњама у развоју. Осам година био члан председништва Удружења за рад са МНРО у Обреновцу. Од 2004. године запослен у Позоришту на Теразијама као организатор технике.
Учесник је ратних операција 1995. и 1999. године и члан Удружења бораца ратова од 1990. до 2000. године.
У периоду од 2016-2020 године био је члан Већа општине Обреновац, задужен за област културе.
Ожењен, отац двоје деце.

 

МИЛОШ СТАНКОВИЋ                                                                        milos stankovic
тел.
011/ 8726 469
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  milos.stankovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1983. године. Гимназију завршио у Обреновцу, а дипломирао је на  Факултету за пословно индустријски менаџмент Универзитета “Унион“ у Београду. Од 2005. до 2007. године  радио у предузећу Про тент на пословима обезбеђења и надзора објеката у Геронтолошком центру. Од 2007. до 2009. године радио у Verano motors на месту радник Службе обезбеђања и надзор објеката. Од 2010. године запослен у ЈКП „Обреновац“ на пословима обезбеђења, а затим као пословођа постројења за секундарну сепарацију и контролор извршења у Служби депоновања и рециклаже.

Ожењен, отац двоје деце.

 

МИЛОРАД БОЂАН                       
тел. 064/8322256
факс: 011/ 8721 996
е-маил: milorad.bođan@obrenovac.org.rs

Рођен 1961. године у Обреновцу. Завршио је средњу школу мшинске струке. У сталном је радном односу у Јавном комуналном преузећу ”Обреновац” на радном месту шефа службе контроле обухвата у Сектору финансијских послова. Био члан Надзорног одбора у ЈКП ”Обреновац” у периоду од 24.12.2014. до 24.6.2016. године. Именован за одборника у скупштини општине Обреновац у периоду 2008-2012. године. у три мандатна периода обављао дужност председника Савета месне заједнице Дудови.

Ожењен, отац троје деце.

 

ОЛГА МИРОСАВЉЕВИЋ                                                               
тел: 011/ 8726 424
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olga.mirosavljevic@obrenovac.org.rs

Рођена 1955. године у Обреновцу. Основну и средњу школу завршила у Обреновцу, а звање мастер – географ стекла на Природно математичком факултету у Београду. Радила као професор географије од 1981. године у Школи за ООО, а од 1999. године у Техничкој школи. Од 2006. године ради и као професор грађанског васпитања. После избора 2012. године изабрана за члана Већа градске општине Обреновац, у ком је била задужена за послове из области образовања. Похађала многобројне семинаре и радионице за стицање релевантних знања и вештина. У периоду 2012-2016. године и 2016-2020. године задужена је за облат образовања, дечије заштите, родне равноправности и друге послове.
Члан Општинског одбора СНС-а.
Мајка једног детета.

 

ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋVUL 8097
тел. 011/ 8726 474
факс: 011/ 8721 996
е-маил: predrag.jovanovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1970. године у Београду. Основну школу завршио у Баричу, а средњу у Београду у Угоститељско-туристичком образовном центру и стекао звање угоститељско-туристички техничар. Од 1991. године, када је отворио самосталну радњу, пословао је као мали привредник, а повремено је био запослен и код других послодаваца. Изабран за члана Већа градске општине Обреновац у септембру 2015. године, у ком је био задужен за послове из области привреде, предузетништва и урбанизма.
Ожењен, отац двоје деце. Живи у Баричу.

 

ИВАН СТОЈИЋ
тел.

факс: 
011/ 8721 996
е-маил:
ivan.stojic@obrenovac.org.rs

Рођен 1983. године у Београду. Основну и средњу машинску школу завршио у Обреновцу. Тренутно је запослен у Јавном предузећу ”Електропривреда Србије”, ”Тент Б”, на пословима машинисте турбинског постројења.

 

НОВИЦА ФИЛИПОВАЦ
тел.
064/8322010

факс: 011/ 8721 996
е-маил:
novica.filipovac@obrenovac.org.rs

Рођен 1950. године у Поздерчићима, општина Вишеград. По занимању је професор историје у пензији. Завршио је Гимназију у Вишеграду, а савремену историју на Филозофском факултету у Београду. Радио је као професор у више школа на територији општине Обреновац и био је члан Већа општине Обреновац.

 

АЛЕКСА ИВОШЕВИЋ

тел. 0648322192

факс: 011/ 8721 996
е-маил:
aleksa.ivosevic@obrenovac.org.rs

Рођен 1974. године у Обреновцу. Средњу машинску школу завршио је у Обреновцу, а високу школу и специјалистичке студије у Београду, где је стекао звање специјалисте струковног инжењера за заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Запослен је у ТЕНТ-у на радном месту инструктора саобраћаја у железничком транспорту. Професионално се бавио одбојком, играо је за ОК ТЕНТ, ОК Звезда и ОК Обилић, а сада је тренер млађих генерација у ОК ТЕНТ.

 

ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ
тел.
064/8818301

факс: 011/ 8721 996
е-маил:
dragan.mladenovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1956. године у селу Грађаник, општина Косовска Каменица. Основну и средњу школу завршио је у Косовској Каменици, а звање инжењера организације рада стекао је на Вишој школи за организацију рада у Новом Саду. Од 1980. до 2004. године радио је у Предузећу Аутопут ГП, најпре на пословима референта у набавци, затим као самостални референт набавке и на крају на пословима шефа стоваришта. У периоду од 2000. до 2004. године био је члан Управног одбора и члан Скупштине у Предузећу Аутопут ГП. Од 2004. до 2014. године радио је у Предузећу Партнер инжењеринг доо на месту шефа обезбеђења. Био је председник месног одбора у Српској радикалној странци, као и потпредседник Општинског одбора. Два пута је био одборник у Скупштини града Београда. У приоду од 2016. до 2020. године био је члан Већа општине Обреновац, задужен за социјална питања. Трећи пут је изабран за одборника у Скупштини општине Обреновац.