KOMISIJA ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

 1. VERA KRSTIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 2. VOJA ŽIVKOVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 3. MILOJE MITROVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 4. MIROSLAV IVOŠEVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ZA NEZAVISNI OBRENOVAC-DEMOKRATSKA STRANKA, SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
 5. VELIZAR ANTONIJEVIĆ, na predlog odborničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)-IVICA DAČIĆ

 

KOMISIJA ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA

 1. BOJANA BLAŽIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 2. DRAGIVOJE RADOSAVLJEVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 3. BOŽIDAR MILKOVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 4. ĐORĐE JANJIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ZA NEZAVISNI OBRENOVAC-DEMOKRATSKA STRANKA, SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
 5. BRANKO BOJOVIĆ, na predlog odborničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)-IVICA DAČIĆ

 

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

 1. IVANA NIKOLIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 2. MARIJANA DŽOMBIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 3. MARKO KOJIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 4. DARKO PAVLIČIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ZA NEZAVISNI OBRENOVAC-DEMOKRATSKA STRANKA, SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
 5. JELENA RADOJIČIĆ, na predlog odborničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)-IVICA DAČIĆ

 

KOMISIJA ZA PROPISE

 1. IVANA NIKOLIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 2. SLOBODAN ĆIRIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 3. DRAGANA DRAGAČEVAC, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 4. ĐORĐE JANJIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ZA NEZAVISNI OBRENOVAC-DEMOKRATSKA STRANKA, SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
 5. GORAN JOVANOVIĆ, na predlog odborničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)-IVICA DAČIĆ

 

MANDATNO-IMUNITETSKA KOMISIJA

 1. PAVLE BULATOVIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 2. DRAGUTIN BAROVIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 3. IVANA SPASOJEVIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 4. SLAVICA MILOSAVLJEVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ZA NEZAVISNI OBRENOVAC-DEMOKRATSKA STRANKA, SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
 5. IVAN MILUTINOVIĆ, na predlog odborničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)-IVICA DAČIĆ

 

SAVET ZA BUDŽET I FINANSIJE

 1. JELENA ĐORĐEVIĆ STEVANOVIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 2. JASNA MACURA, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 3. VUKAŠIN ERIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 4. SLOBODAN MOLEROVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ZA NEZAVISNI OBRENOVAC-DEMOKRATSKA STRANKA, SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
 5. MIROSLAVA PAVIĆEVIĆ, na predlog odborničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)-IVICA DAČIĆ

 

SAVET ZA STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 1. DAJANA MATIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 2. SVETLANA ILIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 3. MARKO BABIĆ, na predlog odborničke grupe na predlog odborničke grupe KOALICIJE ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE,
 4. LJUBIŠA STANOJEVIĆ, na predlog odborničke grupe KOALICIJE ZA NEZAVISNI OBRENOVAC-DEMOKRATSKA STRANKA, SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA
 5. SNEŽANA RISTIĆ, na predlog odborničke grupe SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)-IVICA DAČIĆ