Zamenik predsednika Gradske opštine Obrenovac
Miodrag Mitrović
tel. 011/ 8726 402
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  miodrag.mitrovic@obrenovac.org.rs

Rođen 2.2.1955. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Obrenovcu, a Ekonomski fakultet u Beogradu. Završio poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Radio u “Prvoj iskri Namenskoj” u Bariču. U Službi društvenog knjigovodstva radio od 1983. do 1988. godine, prvo kao inspektor u Ekspozituri u Obrenovcu, a potom kao viši inspektor i savetnik u SDK Srbije u Beogradu. Obavljao veštačenja iz ekonomsko finansijske oblasti u raznim sudskim predmetima u Opštinskom sudu u Obrenovcu.U Javnom preduzeću za izgradnju Obrenovca radio kao pomoćnik direktora i kao vd direktora.Od 1995. pa do 2012. godine bio suvlasnik i direktor u privatnom peduzeću. Bio direktor filijale Vojvođanske banke u Obrenovcu. Od 2013. do 2015. godine obavljao dužnost pomoćnika direktora RB “Kolubara” za finansije. Od 2015. godine nalazi se na dužnosti šefa finansija za EPS Snabdevanje.
Oženjen, ima dvoje dece.