Заменик председника Градске општине Обреновац
Миодраг Митровић
тел. 011/ 8726 402
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  miodrag.mitrovic@obrenovac.org.rs

Рођен 2.2.1955. године у Зрењанину. Основну школу и гимназију завршио у Обреновцу, a Еконoмски факултет у Београду. Завршио последипломске студије на Економском факултету у Београду 1985. године. Радио у “Првој искри Наменској” у Баричу. У Служби друштвеног књиговодства радио од 1983. до 1988. године, прво као инспектор у Експозитури у Обреновцу, а потом као виши инспектор и саветник у СДК Србије у Београду. Обављао вештачења из економско финансијске области у разним судским предметима у Општинском суду у Обреновцу.У Јавном предузећу за изградњу Обреновца радио као помоћник директора и као вд директора.Од 1995. па до 2012. године био сувласник и директор у приватном педузећу. Био директор филијале Војвођанске банке у Обреновцу. Од 2013. до 2015. године обављао дужност помоћника директора РБ “Колубара” за финансије. Од 2015. године налази се на дужности шефа финансија за ЕПС Снабдевање.
Ожењен, има двоје деце.