Predsednik Gradske opštine Obrenovac
Miroslav Čučković
tel.
011/ 8726 402
faks: 011/ 8721 996
e-mail:  miroslav.cuckovic@obrenovac.org.rs

Rođen 28.02.1979. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju tehničku školu završio u Obrenovcu, a Elektrotehnički fakultet, smer Elekroenergetski sistemi, u Beogradu. Od 2005. do 2008. radio u kompaniji “Kolubara univerzal”, a onda bio izabran za člana Veća grada Beograda (2008-2012).
Od 2005. do 2008. bio odbornik u Skupštini grada Beograda, član NO JKP “Infostan” (2006-2007) i član UO JAT-a (2007-2008).
Oženjen, otac troje dece. Govori engleski jezik.