Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

Predsednik gradske opštine Obrenovac dana 15. februara 2018.godine, na osnovu člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 105/16) i  člana 52. Statuta gradske opštine Obrenovac („Sl. list grada Beograda“ br. 19/14 – prečišćen tekst i 73/14), na predlog Komisije za kulturu od 05. februara 2018. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Veća gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 15. februara 2018. godine, raspisuje (više…)

Počeli pripremni radovi za izgradnju novog krila Doma zdravlja

Danas su započeti radovi na pripremanju terena za izgradnju novog krila Doma zdravlja u Obrenovcu. Buduće krilo ”D” će biti površine od 1700 kvadrata i u njemu će biti smeštene Služba hitne pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih.  Vrednost investicije je 1,5 miliona evra, a rok za završetak radova je 19 meseci. (više…)

Započeta realizacija projekta ,,Školica sporta”

U subotu, 17. februara u sportskoj sali Sportsko kulturnog centra “Obrenovac”, započela je sa radom realizacija pilot projekta ”Školica sporta”. Program je namenjen najmlađoj deci, uzrasta od 3 do 7 godina. (više…)

Pušten u rad sistem ,,SOS” taster

Puštanjem u rad integrisanog sistema bezbednosti započeta je realizacija projekta ”Safe city”. Član veća Gradske opštine Obrenovac Predrag Jovanović predstavio je danas u vrtiću ,,Ciciban” novi ,,SOS” taster.  (više…)

Nastavlja se projekat ”Zajedno do zdravlja”

 

Danas su u svečanoj sali Doma zdravlja u Obrenovcu potpisani ugovori sa lekarima koji će u naredna tri meseca biti angažovani kroz projekat ”Zajedno do zdravlja”. Ukupno je angažovano dva stomatologa i 20 medicinskih sestara koji su bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje a koji su se prijavili po javnom pozivu koji je objavila Gradska opština Obrenovac. (više…)

Alatnica Barović

Alatnici Barović International u Stublinama potreban vozač za stalni radni odnos sa kategorijama B, C, E

info@alatnicabarovic.com

011/7729-303