Beograd – Obrenovac 860

Beograd – Obrenovac 860E

Beograd – Mala Moštanica – Obrenovac 861A

Beograd – Industrijska zona Barič 860M

Beograd – Mala Moštanica – Industrijska zona Barič 860B

Obrenovac – Stepojevac – Lazarevac 860L

Stajališta novih autobuskih linija: