Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садражаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2024. години на територији градске општине Обреновац

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (образац 1)

Образац за пријаву за чланове комисије (образац 3)

Наративни и финансијски извештај (образац 2)

Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја (образац 4)

Бодовна листа (образац 5)

Изјава о објављивању и емитовању произведеног медијског садржаја (образац 6)

Изјава о реализовању планираних активности (образац 7)

Ревидирана пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (образац 1а)

Буџет пројекта и финансијски извештај