Градска општина Обреновац расписује наградни литерарни и ликовни конкурс за основне и средње школе поводом Кампање за инклузивно образовање

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

расписује

НАГРАДНИ ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ КОНКУРС

за основне и средње школе поводом Кампање за инклузивно образовање

“Сви у школу, будућност за све”

Идеално друштво је оно у којем сваки појединац може да оствари све своје капацитете и да живи достојанствено свој живот. Инклузивно образовање је предуслов за развијање таквог друштва, заснованом на толеранцији, на разумевању другог, на поштовању свакога, на отворености и прихватању.
Свако је дете другачије и свако дете има потребу да буде вољено и прихваћено. Страх, предрасуде и незнање узрокују искључивање оних који су другачији. Желимо да наша деца знају да је у реду бити различит. Сви смо једнаки у томе што смо различити.

Основна тема конкурса:

“СВИ У ШКОЛУ, БУДУЋНОСТ ЗА СВЕ”

Могуће теме:                       

– Премостимо различитости
– Једнаке могућности за све
– Исте шансе свима
– Прихвати, разликујемо се
– Различити смо, ал` хоћемо и можемо заједно

Напомена: Ученици могу, заједно са наставником, предложити неку другу тему у оквиру основне теме, уколико сматрају да ће се тако садржајније и креативније изразити.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Прво учешћа на Конкурсу имају сви ученици основних и средњих школа са територије општине Обреновац
2. Литерарне радове доставити куцане на машини или рачунару
3. Ликовни радови – техника по слободном избору
4. Сви радови треба да садрже:
– пуно име и презиме аутора
– старост аутора (разред и одељење)
– име учитеља или предметног наставника
– назив и адреса школе
– телефон школе
– е-mail  школе
5. Радови ће бити разврстани према старосним категоријама:
–  од 1. до 4. разреда
– од 5. до 8. разреда
– средње школе

Литерарне радове слати до 21. 04. 2011. године,  на адресу Библиотека “Влада Аксентијевић”, Милоша Обреновића 182, 11500 Обреновац, са назнаком за конкурс “Сви у школу, будућност за све”.

Ликовне радове слати до 21. 04. 2011. године,  на адресу СКЦ Обреновац, Краља Александра првог, број 63, 11500 Обреновац, са назнаком за Јасмину Обрадовић, конкурс “Сви у школу, будућност за све”.

Резултати конкурса биће објављени на сајту ГО Обреновац (www.obrenovac.rs ) и прослеђени школама у електронској и писаној форми.

Све додатне информације могу се добити на телефон 063/404-719, контакт особа Виолета Стојановић.

За најбоље радове обезбеђене су награде. Радови ће бити изложени у СКЦ  Обреновац.