Приватном грађевинском предузећу потребан радник.

услови:

– завршена средња школа

– возачка дозвола Б категорије

– искуство у молерско – фарбарским и изолатерском пословима

телефон : 063/321-528