Ресторану “Ђукић” потребна жена са радним искуством на пословима интерног књиговодства. Звати од 10.00 до 12.00 часова на број телефона: 063/214-156