Оглас о јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца на период од 4 године

 

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члана 33 Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16,  117/16  и 121/19) и члана 31 Статута Jавног предузећа за изградњу Обреновца НО бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године и НО бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца  број 000194103 2024 04282 001 000 000 001 04 004 од 01. фебруара 2024. године, објављује (више…)