Домаћинства у Баричу и Малој Моштаници прикључена на гасну дистрибутивну мрежу

Представници Градске општине Обреновац и Града Београда обишли су домаћинства у месним заједницама Барич и Мала Моштаница, која су прикључена на мрежу гасовода. Увођењем гаса биће угашена индивидуална ложишта, што ће допринети чистијем ваздуху и здравијој животној средини. (више…)

Одржана седница Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом ”Еко Тамнава”

Данас је у Обреновцу одржана седница Скупштине Регионалног центра за управљање отпадом ”Еко Тамнава”. Реч је о великом пројекту који се односи на заштиту животне средине. Изградњом Регионалног центра за управљање отпадом, 15 градова и општина, међу којима је и градска општина Обреновац, решиће проблем неадекватног управљања отпадом. (више…)