Предлог листе по спроведеном јавном конкурсу за учешће Градске општине Обреновац у финансирању/суфинансирању сталних трошкова функционисања удружења из области борачко- инвалидске заштите средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2023. годину

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 05.09.2023. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 11.08.2023. године и објављеном 14.08.2023. године, утврђује (више…)

Предлог листе о спроведеном првом јавном конкурсу за учешће Градске општине Обреновац у финансирању/суфинансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2023. годину

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 05.09.2023. године, на основу члана члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС”, 16/18), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 11.08.2023. године и објављеном 14.08.2023.године, утврђује (више…)