Авантура парк обогаћен новим садржајима

Авантура парк у Забрану данас је почео са радом, а у наредних неколико дана, чим то временски услови дозволе, почеће изградња тјубинг стазе, терена за мини голф и трамболине, чиме ће се садржај парка додатно обогатити.Тим поводом представници Градске општине Обреновац у друштву подсекретарке Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда обишли су обреновачки Забран. (више…)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу дела улице Браће Југовића у Обреновцу и утврђивање јавног интереса

Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам Управе ГО Обреновац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«, бр. 32/19), оглашава (више…)

Бесплатна припремна настава за основце

Канцеларија за младе уз подршку Градске општине Обреновац за ученике осмог разреда свих основних школа на територији општине организује бесплатне часове припремне наставе за упис у средњу школу. Припремна настава из српског језика и математике организоваће се до 20. јуна, а све у циљу да се матуранти што боље припреме за полагање испита за упис у средњу школу. Будуће средњошколце у ОШ “Дражевац”, који се увелико припремају за испит, посетили су представници Градске општине Обреновац. (више…)

Матуранти Техничке школе прославили матурско вече

Ученици завршних разреда Техничке школе у Обреновцу прослављају вечерас завршетак школовања. Матуранте је на овај свечани догађај испратио председник Градске општине Обреновац Милош Станојевић и пожелео им срећу у даљем школовању. Средстава за организовање прослава матурских вечери за ученике завршних разреда средњих школа ове године обезбедила је Градска општина Обреновац. (више…)