Обавештење о продужењу рока за подношење пријава заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Шведској у 2023. години

Председник градске општине Обреновац, дана 26. маја 2023. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за привреду, предузетништво и пољопривреду са седнице одржане 26.маја 2023. године, упућује (више…)

Обреновачки пољопривредници посетили Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду

Захваљујући Градској општини Обреновац, обреновачки пољопривредници и ове године посетили су Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду. Општина Обреновац за пољопривреднике који су исказали интересовање за посету овој манифестацији, организовала је бесплатан превоз, а цена групне карте за посету сајму износила је 500,00 динара. (више…)