Јавни позив за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Шведској у 2023. години

Председник градске општине Обреновац дана 18. маја 2023. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за привреду, предузетништво и пољопривреду, са седнице  одржане 17.05.2023. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане дана 18. маја 2023. године, расписује (више…)

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији градске општине Обреновац за 2023. годину

На основу Одлуке Већа градске општине Обреновац о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији градске општине Обреновац VII-02 бр. 020-3/ 68 од  18. маја 2023. године и члана 21. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 VII-02 бр.020-3/63 од 14.04.2022. године, Правилника о измени правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова VII-02 бр.020-3/137 од 31.08.2022. године у даљем тексту: Правилник) расписује се (више…)

Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији градске општине Обреновац, за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарујуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији градске општине Обреновац, за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарујуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања