Одлука о избору привредних субјката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе на територији градске општине Обреновац

Веће градске општине Обреновац на седници одржаној 5. маја  2023. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19- пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 6/13 и 12/15), чланова 11. и 12. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 VII-02 бр.020-3/63 од 14.04.2022. године, Правилника о измени правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова VII-02 бр.020-3/137 од 31.08.2023. године и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Градске општине Обреновац VII-02 бр. 020-3/37 од 17.03.2023. године, донело је (више…)