Завршна фаза радова на изградњи канализационе мреже у насељу Младост

Радови на изградњи канализационе мреже на територији насеља Младост, дошли су до завршне фазе. У току су грађевински радови на постављању асфалта дуж улица на којима је било интервенција током изградње канализационе мреже. Данас је радове у Фармерској улици обишао председник Градске општине Обреновац Милош Станојевић са сарадницима. (више…)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА

 

Председник градске општине Обреновац дана 17. марта 2023. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац од 13.марта 2023. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане дана 17. марта 2023. године, расписује (више…)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У оквиру реализације Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу

 

На основу Одлуке Већа градске општине Обреновац VII- 02 бр. 020-3/ 37 од  17. марта 2023. године о расписивању Jавног позивa за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте  на територији ГО Обреновац и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 VII-02 бр. 020-3/63 од 14.04.2022.године и Правилника о измени Правилника VII-02 бр. 020-3/137 од 31.08.2022.године, градска општина Обреновац, расписује (више…)

У току су радови на изградњи пута у месној заједници Орашац

На територији општине Обреновац обављају се радови на изградњи путне инфраструктуре. Председник Градске општине Обреновац Милош Станојевић са сарадницима обишао је грађевинске радове на изградњи путне деонице у месној заједници Орашац. (више…)