Жене из Обреновца показале хуманост

Жене из Обреновца у великом броју, одазвале су се хуманој акцији добровољног давања крви, која је организована у четвртак, 9. марта у просторијама Црвеног крста Обреновац, под слоганом ”Ништа без жена”. Акцију добровољног давања крви посетили су председник Градске општине Обреновац Милош Станојевић и секретар Црвеног крста Београд Никола Прица. (више…)

Почели бесплатни курсеви страних језика намењени младима из Обреновца

Градска општина Обреновац и Канцеларија за младе градске општине Обреновац, у оквиру програма неформалног образовања, реализује три бесплатна курса језика за младе из Обреновца. Курсеви су намењени незапосленима, студентима и средњошколцима између 15 и 30 година. (више…)

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА И ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/81 од 20.05.2022. године и VII-02 бр.020-3/101 од 01.07.2022. године, а на основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности VII-02 бр.020-3/62 од 14.04.2022. године и VII-02 бр.020-3/136 од 31.08.2022. године и Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији ГО Обреновац за 2022.годину, расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/160 од 07.10.2022.године, сачинила је (више…)