Прелиминарна ранг листа крајњих корисника по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова

Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/81 од 20.05.2022. године и VII-02 бр.020-3/101 од 01.07.2022. године, а на основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности VII-02 бр.020-3/62 од 14.04.2022. године и VII-02 бр.020-3/136 од 31.08.2022. године и Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији ГО Обреновац за 2022.годину, расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/160 од 07.10.2022.године, доноси

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

I

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији ГО Обреновац за 2022.годину, објављен је на званичној интернет страници ГО Обреновац и на огласној табли Управе ГО Обреновац дана 14.10.2022.године, а рок за доставу пријава је био закључно са  04.11.2022. године.

Комисија је прегледала пристигле пријаве и након обраде пријава са документацијом утврдила на седници одржаној 28.11.2022.године и 30.11.2022.године, да су све пријаве благовремене и да је пристигло 185 пријава.

Комисија је на основу прегледа и разматрања, оцењивања и рангирања, извршила утврђивање Прелиминарне ранг листе крајњих корисника према броју бодова, а на основу критеријума за формирање ранг листе наведених у Јавном позиву:

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника

Р. бр. Мера енергетске ефиксности Име и презиме Број бодова
1 1 Бранислава Милосављевић 88,50
2 1 Перо Ћалић 88,00
3 1 Родољуб Васиљевић 88,00
4 1 Немања Антонијевић 86,00
5 1 Милена Николић 86,00
6 1 Јелена Томовић 86,00
7 1 Живорад Маринковић 86,00
8 1 Милан Петровић 86,00
9 1 Небојша Ђорђевић 86,00
10 1 Миодраг Јаснић 86,00
11 1 Мирко Поповић 83,50
12 1 Веско Воштић 83,00
13 1 Милутин Маљковић 81,00
14 1 Љубица Новалић 81,00
15 1 Ђорђевић  Десимир 81,00
16 1 Мирослав Новитовић 81,00
17 1 Ненад Минић 81,00
18 1 Зоран Живковић 81,00
19 1 Винка Миливојчевић 79,50
20 1 Стојанка Стевановић 78,50
21 1 Рајко Саџаковић 78,00
22 1 Младеновић Стојадин 77,50
23 1 Бранислав Недељковић 77,50
24 1 Слободан Ђорђевић 76,00
25 1 Владисав Чучуковић 76,00
26 1 Љубинка Мажибрада 76,00
27 1 Стаменић Драган 76,00
28 1 Владимир Пирц 76,00
29 1 Зоран Перишић 76,00
30 1 Иван Калајџић 76,00
31 1 Надежда Жунић 76,00
32 1 Раденко Илић 73,00
33 2 Дарко Георгиевски 71,00
34 1 Гордана Јововић 70,00
35 1 Владислав Стаменић 69,00
36 1 Влада Теофиловић 69,00
37 1 Весна Шејић 69,00
38 1 Срђан Милосављевић 68,50
39 1 Владимир Радојчић 68,50
40 1 Мирољуб  Цицвичевић 68,50
41 1 Драган Суботић 68,50
42 1 Жељко Наранџић 68,50
43 1 Павле Симић 68,00
44 1 Војин Несторовић 68,00
45 1 Михаила Поповић 68,00
46 1 Ратко Нинковић 68,00
47 1 Томислав Сенић 68,00
48 1 Слободан Шобић 68,00
49 1 Илија Калањ 68,00
50 1 Саша Савић 67,50
51 1 Славенко Ћуковић 67,50
52 1 Миливоје Пешић 67,00
53 1 Светлана Самарџија 67,00
54 1 Милорад Стевановић 67,00
55 1 Љиљана Крстић 67,00
56 1 Александар Пантелић 67,00
57 1 Зоран Костић 67,00
58 1 Срђан Ђекић 67,00
59 1 Александар Перић 67,00
60 1 Југослав Михајловић 67,00
61 1 Владан Обадић 66,00
62 1 Станимир Расулић 66,00
63 1 Оливера Бранковић 66,00
64 1 Миланка Ристић 66,00
65 1 Милица Пенчић 66,00
66 1 Љубисав Кнежевић 66,00
67 1 Ивана Томић 66,00
68 1 Мирјана Бадрић 66,00
69 1 Верица Милуновић 66,00
70 1 Светлана Десанчић 66,00
71 1 Драган Чолић 66,00
72 1 Милица Милошевић 66,00
73 1 Снежана Старчевић 66,00
74 1 Милена Солујић 66,00
75 1 Ксенија Петрић 66,00
76 1 Јадранка Брековић 66,00
77 1 Љиљана Симанић 66,00
78 1 Иван Роди 66,00
79 1 Драгица Селенић 66,00
80 1 Вера Николић 66,00
81 1 Живо Петровић 66,00
82 1 Раденко Марјановић 66,00
83 1 Драгица Томић 66,00
84 1 Војка Танасиловић 66,00
85 1 Слободанка Томић 66,00
86 1 Драган Димић 66,00
87 1 Даница Ранковић 66,00
88 1 Милојица Ђекић 66,00
89 1 Марица Благојевић 66,00
90 1 Драгица Мијаиловић 66,00
91 1 Милорад Ступар 66,00
92 1 Ђоко Васиљевић 66,00
93 1 Снежана Радојковић 66,00
94 1 Анка Бачвански 66,00
95 1 Вељко Грујичић 66,00
96 1 Дејан Таминџић 66,00
97 1 Нада Ранковић 66,00
98 1 Владан Блажић 66,00
99 1 Радосав Лукић 66,00
100 1 Драган Павловић 66,00
101 1 Лепосава Стевановић 66,00
102 1 Александра Самарџић 62,50
103 1 Теодора Марковић 62,50
104 1 Драгослав Воштић 61,00
105 1 Весна Стаменић 61,00
106 1 Мирослав Матић 58,50
107 1 Љубица Милутиновић 58,00
108 1 Боса Шодић 58,00
109 1 Даница Урошевић 57,00
110 1 Светозар Петровић 56,00
111 1 Драгомир Ружић 56,00
112 1 СтрајнЂенадић 56,00
113 1 Јосип Гајић 56,00
114 1 Горан Стојановић 56,00
115 1 Нада Маринковић 56,00
116 1 Надежда Јонић 56,00
117 1 Пава Томић 56,00
118 1 Радослав Ковачевић 56,00
119 1 Верица Плавшић 54,50
120 1 Снежана Ристић 54,00
121 1 Мица Стублинчевић 49,50
122 1 Јасминка Лазић 49,00
123 1 Никола Михаиловић 49,00
124 1 Драган Недић 48,00
125 1 Душан Барјактаревић 47,00
126 1 Биљана Раубић 46,00
127 1 Милорад Миросављевић 46,00
128 1 Јеврем Гачић 46,00
129 1 Снежана Врељански 46,00
130 1 Филип Кљајић 46,00
131 1 Славољуб Југовић 46,00
132 1 Оливера Шпановић 46,00
133 1 Марко Миладинов 46,00
134 1 Радул Ђурић 39,50
135 1 Душан Гачић 37,50
136 1 Биљана Жутић 37,00
137 1 Милорад Бајић 36,00

 

II

Крајњи корисници чије пријаве као неуредне/непотпуне нису разматране од стране Комисије, а у складу са одељком VII Јавног позива,  су:

Р. бр. Име и презиме
1 Обрад Драгојевић
2 Мирјана Јевтић
3 Томислав Ђурић
4 Елена и Драгослав Стефановић
5 Миломир Јанић
6 Милан Јовановић
7 Радован Петровић
8 Милосав Новаковић
9 Милиаца Радовић
10 Љубица Симоновић
11 Александра Стојанчевић
12 Перица Оцокољић
13 Мирјана Менковић
14 Драгољуб Трајковић
15 Стеван Анђелић
16 Душан Обрадовић
17 Немања Бугарски
18 Вујо Тановић
19 Предраг Маринковић
20 Славка Војиновић
21 Жаклина Рендулић
22 Србољуб Китановић
23 Јанковић Љубица
24 Александар Ранковић
25 Бранислав Богдановић
26 Видан Обрадиновић
27 Анђелка Островски
28 Радосав Радивојчевић
29 Драган Миловановић
30 Надежда Јаковљевић
31 Милош Бајић
32 Гордана Бабић
33 Гордана Бајић
34 Милош Торбица
35 Радмила Маринковић
36 Никола Недић
37 Драгослав Лазић
38 Раде Ђурић
39 Цвета Богдановић
40 Владан Косић
41 Светлана Шевковић
42 Гордана Тодоровић
43 Драгица Кованџић
44 Божидар Јелић
45 Славица Радојчић
46 Вукота Димитријевић
47 Зорана Томић
48 Станимир Поповић

 

III

Контрола пријава са документацијом, те вредновање приспелих пријава је извршено  применом критеријума из одељка VIII Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача и термотехничких инсталација на територији ГО Обреновац за 2022.годину.

Ова Прелиминарна ранг листа крајњих корисника објавиће се на званичној интернет страници ГО Обреновац и на огласној табли Управе ГО Обреновац.

Комисија ће на основу Прелиминарне ранг листе извршити теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са наведене листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве за којег су обезбеђена средства за субвенционисање. На основу записника сачињеног приликом теренског обиласка објеката кандидата који су испунили услове прописане Јавним позивом, утврдиће се Коначна листа крајњих корисника.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне ранг листе изабраних крајњих корисника у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

На Прелиминарну листу учесници Јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли Управе Градске општине Обреновац и званичној интернет страници Градске општине Обреновац. Приговор се подноси на писарницу Управе ГО Обреновац.

У Обреновцу, 09.01.2023.године                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ненад Инђић с.р.