Одлука о додели наградa и других јавних признања Градске општине Обреновац за 2022. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 15. децембра 2022. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 7. Одлуке о установљавању награда и других јавних признања градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 64/12 и 3/13), на предлог Комисије за културу и за  доделу награда и јавних признања градске општине Обреновац од 09.12.2022. године, а по прибављеном мишљењу Већа градске општине са седнице одржане 15.12.2022. године, донео је (више…)