ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДЛОГОМ РАНГ ЛИСТЕ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином на 5. седници одржаној 09.12.2022. године, на основу члана 17. Правилника о начину финасирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу за учешће Градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима из буџета градске општине Обреновац за 2022. годину VIII – 01 бр. 020-4/106 од 21. новембра 2022. године (више…)