Потврђен Урбанистички пројекат уређења простора дела улице Kраља Милана, дела улице Фрушкогорске и улице Kупиначке уз канал Kупинац у Обреновцу

Потврђен Урбанистички пројекат уређења простора дела улице Kраља Милана, дела улице Фрушкогорске и улице Kупиначке уз канал Kупинац у Обреновцу мозете погледати овде.