Решење о одбацивању пријава на Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа

Решење о одбацивању пријава на Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа можете погледати овде.

Јавно обавештење носиоцима програма да доставе предлоге својих годишњих програма за 2023. годину

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 31.августа 2022. године, на основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 55. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члан 2 Одлуке о финансирању спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 12/14, 133/16 и 52/17) и члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 59/17, 19/18 и 112/21), упућује (више…)