ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/142 од 09.11.2021. године, а на основу члана 11. и 12. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе VII-02 бр.020-3/149 од 19.11.2021. године и Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији ГО Обреновац расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/84 од 03.06.2022.године, доноси (више…)

Наставак пројекта ”Асфалт до сваке куће”

Пројекат ”Асфалт до сваке куће” који спроводи Градска општина Обреновац и Јавно предузеће за изградњу  наставља се широм општине Обреновац. Ове недеље асфалтирани су путни правци у месним заједницама Грабовац, Скела и Ратари. (више…)