ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/142 од 09.11.2021. године, а на основу члана 11. и 12. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе VII-02 бр.020-3/149 од 19.11.2021. године и Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији ГО Обреновац расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/84 од 03.06.2022.године, доноси

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ

 

I

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији ГО Обреновац, објављен је на званичном сајту ГО Обреновац о огласној табли Управе ГО Обреновац дана 07.06.2022.године, а рок за доставу пријава је био закључно са  27.06.2022. године.

Комисија је прегледала пристигле пријаве и након обраде пријава са документацијом утврдила на седници одржаној 03.08.2022.године, да су све пријаве благовремене и да је пристигло 46 пријава.

Комисија је на основу прегледа и разматрања, оцењивања и рангирања, извршила утврђивање Прелиминарне ранг листе крајњих корисника према броју бодова, а на основу критеријума за формирање ранг листе наведених у Јавном позиву:

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника

Редни број Датум подношења пријаве Име, презиме и адреса крајњих корисника Број бодова
1. 17.6.2022. Петровић Маријан, Трњаци 69, Кртинска 92.5
2. 27.6.2022. Грбић Горан, Милисава Чамџије 6, Барич 90
3. 27.6.2022. Ристић Милош, Јасенак 162, Јасенак 87.5
4. 23.6.2022. Нејковић Миодраг, Милоша Обреновића 9, Обреновац 87.5
5. 22.6.2022. Александрић Љубиша, Војводе Мишића 66, Обреновац 85
6. 24.6.2022. Ристић Жерард, Јасенак 68, Јасенак 82.5
7. 24.6.2022. Инђић Ненад, Војводе Степе 1, Обреновац 80
8. 24.6.2022. Инђић Божидар, Краља Милана 3, Обреновац 80
9. 23.6.2022. Ћирић Радмила, Тамнавска 23, Обреновац 80
10. 23.6.2022. Остојић Михаило, Велико Поље 311 Г, Велико Поље 80
11. 23.6.2022. Шаиновић Драган, Драга Вуковића-Корчагина 194, Звечка 80
12. 8.6.2022. Рафаиловић Зоран, Павловића крај 9, Ратари 80
13. 27.6.2022. Пауновић Сузана, Змај Јовина 32, Обреновац 80
14. 24.6.2022. Траиловић Сузана, Доситејева 73, Забрежје 77.5
15. 24.6.2022. Станишић Миодраг, Ваљевски пут 21, Пироман 77.5
16. 24.6.2022. Липовац Велисав, Доситејева 37, Забрежје 75
17. 27.6.2022. Петровић Живанко, 6-те Војвођанске бригаде 14, Барич 70
18. 24.6.2022. Гојак Љубинко, Браће Југовића 31, Обреновац 70
19. 24.6.2022. Драгојевић Игор, Богдана Јаковљевића 3, Обреновац 70
20. 23.6.2022. Крстић Радомир, Кованчина 12К, Мислођин 70
21. 22.6.2022. Поледица Предраг, Ивана Богдановића Вањке 44в, Забрежје 70
22. 27.6.2022. Бошковић Љубиша, Бошковића крај 7, Обреновац 67.5
23. 28.6.2022. Воштић Драгослав, Браће Лазић 327, Звечка 65
24. 20.6.2022. Чохаџић Драган, Обреновачка 7, Мала Моштаница 60
25. 24.6.2022. Антић Будимир, Браће Јоксић 26, Звечка 60
26. 17.6.2022. Караџић Александар, Језерска 7, Барич 55

27. 23.6.2022. Баровић Драгутин, Кнеза Симе Марковића 43А, Обреновац 55
28. 27.6.2022. Ђурић Раде, Војводе Бојовића 28, Обреновац 55
29. 27.6.2022. Ђотуновић Милош, Горњи крај 41, Ушће 55
30. 27.6.2022. Хинић Бранко, Шумадија 90, Јасенак 55
31. 24.6.2022. Ненадић Даринка, Александра Аце Тешића 10, Мислођин 50
32. 27.6.2022. Плавшић Верољуб, Грабовац  171/Б, Грабовац 45

II

Крајњи корисници чије су пријаве одбачене од стране Комисије као неуредне/непотпуне, јер нису у складу са Јавним позивом су:

Редни број Датум подношења пријаве Име, презиме и адреса крајњих корисника
1. 30.6.2022. Милетић Зоран, Момчила Калајџића-Мује 17, Звечка
2. 27.6.2022. Филиповић Бошко, Зорана Белића 2Г, Забрежје
3. 27.6.2022. Тодосијевић Милић, Шумадијска 5, Мала Моштаница
4. 27.6.2022. Срећковић Слободан, Ивана Богдановића Вањке 3, Забрежје
5. 27.6.2022. Узелац Бранимир, Обреновачка 31, Мала Моштаница
6. 24.6.2022. Ђуровић Александар, Краља Милутина 15а, Обреновац (Зорана Белића 8, Забрежје)
7. 24.6.2022. Ристић Велимир, Неухруова 200/11, Нови Београд (Бачевичка 53А, Мислођин)
8. 23.6.2022. Поповић Љиљана, Тамнавска 3. део 6А, Бело Поље
9. 23.6.2022. Белић Зора, Цара Лазара 47, Обреновац
10. 22.6.2022. Голубовић Петар, Војводе Мишића 168А, Обреновац (Бачевичка 3л, Мислођин)
11. 21.6.2022. Гвозденовић Слободан, Шумадијска 23, Мала Моштаница
12. 20.6.2022. Врељански Драган, Краља Милана 20, Рвати (Цара Лазара 23, Обреновац)
13. 14.6.2022. Васић Милан, Петра Шкундрића 20Б, Београд, Звездара (Савска 115, Ратари)
14. 24.6.2022. Кнежевић Слободан, Растка Петровића 52, Београд, Вождовац (Николића крај 16, Мала Моштаница)

 

III

Контрола пријава са документацијом, те вредновање приспелих пријава је извршено у складу са Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и применом критеријума из одељка IX Јавног позива.

Ова Прелиминарна ранг листа крајњих корисника мера енергетске санације објавиће се на званичној интернет страници ГО Обреновац и на огласној табли Управе ГО Обреновац.

Број корисника са Прелиминарне ранг листе који ће остварити субвенције за уградњу соларних панела зависи од укупно расположивих средстава за субвенцију и појединачних трошкова реализације мере енергетске санације путем уградње соларних панела.

Комисија ће на основу Прелиминарне ранг листе извршити теренски обилазак ради увида у стање породичних кућа са наведене листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве за којег су обезбеђена средства за субвенционисање. На основу записника сачињеног приликом теренског обиласка објеката кандидата који су испунили услове прописане Јавним позивом, утврдиће се Коначна листа крајњих корисника.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне ранг листе и забраних крајњих корисника у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

На Прелиминарну листу учесници Јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли Управе Градске општине Обреновац и званичној интернет страници Градске општине Обреновац. Приговор се подноси на писарницу Управе ГО Обреновац.

 

У Обреновцу,

03.08.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Зоран Првуловић с.р.

Наставак пројекта ”Асфалт до сваке куће”

Пројекат ”Асфалт до сваке куће” који спроводи Градска општина Обреновац и Јавно предузеће за изградњу  наставља се широм општине Обреновац. Ове недеље асфалтирани су путни правци у месним заједницама Грабовац, Скела и Ратари. (више…)