ОДЛУКA О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Председник градске општине на седници одржаној 03.августа 2022. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист Града Београда“, бр. 98/19- пречишћен текст 2 и 144/19), члана 58. Пословника Већа ГО Обреновац („Сл. лист Града Београда“, бр 6/13 и 12/15), члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности VII-02 бр. 020-3/62 од 14.04.2022.године и тачке VIII Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији градске општине Обреновац које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну примену потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске санације расписаног Одлуком  VII-02 бр. 020-3/85 од 03.06.2022.године, донео је (више…)

Видео надзор на гробљу у Баричу

Савет за комунални ред Градске општине Обреновац у сарадњи са Јавним комуналним предузећем Обреновац и Комуналном милицијом врши уклањање дивље депоније на гробљу у месној заједници Барич, на овој локацији у будуће ће функционисати и видео надзор. (више…)