ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/81 од 20.05.2022. године и VII-02 бр.020-3/101 од 1.07.2022, а на основу члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и  станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности  VII-02 бр.020-3/62 од 14.04.2022. године и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа и станова на територији ГО Обреновац које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности    VII-02 бр. 020-3/85 од 03.6.2022. године, доноси (више…)

Нови асфалт у месним заједницама Трстеница, Пироман и Пољане

Пројекат ”Пут до сваке куће” реализује се у свим деловима градске општине Обреновац. Наиме, за реализацију овог пројекта, односно за асфалтирање некатегорисаних путева у свим месним заједницама општине Обреновац, ове године као и претходних из буџета градске општине, издвојена су значајна финансијска средства. Ове недеље, асфалтирани су путеви у месним заједницама Трстеница, Пироман и Пољане. (више…)

Расписан је оглас за давање у закуп или на коришћење земљишта које је у власништву државе

Град Београд ове недеље расписао је оглас за давање у закуп или на коришћење земљишта које је у власништву државе. Пријаве се примају путем веб сајта управе за пољопривредно земљиште попуњавањем апликације, а право учешћа имају произвођачи који имају регистровано газдинство. (више…)

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду