РЕШЕЊЕ о додели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 11.07.2022. године, на основу члана 27 став 1 Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 8 Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2022. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 119/21, 6/22, 32/22, 46/22 и 56/22), по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 11.07.2022. године, донео је (више…)

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ РЕДА ОСТРУЖНИЦА – ОБРЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) (више…)

Трећа недеља ”Обреновачког лета”

Традиционална манифестација ”Обреновачко лето”, коју организује Градска општина Обреновац ове године почела је 1. jула и трајаће до 1. септембра. Публика је у протекле две недеље уживала у бројним културним догађајима, а трећа недеља почиње централним догађајем комплетне манифестације, концертом Дејана Петровића и Биг Бенд-а. (више…)

Манифестација ”Пети Звезданови сусрети” у Обреновцу

Чланови Одреда извиђача ”Звездан Недељковић” организовали су Извиђачки вишебој под називом ”Пети Звезданови сусрети”.Први пут гости су одсели у извиђачком кампу а учешће је узело 30 екипа из 16 одреда из Србије и Босне и Херцеговине. Манифестација је отворена на градском тргу уз присуство свих учесника. (више…)

Најбољим ђацима додељене сезонске пропуснице за отворене базене

Ученицима основних и средњих школа, који су проглашени за ђаке генерације, Јавно предузеће Спортско-културни центар ”Обреновац”, поклонило је сезонске пропуснице за отворене базене. Награђеним основцима и средњошколцима, пропуснице су доделили представници Градске општине Обреновац и Кaнцеларије за младе и представници Јавног предузећа Спортско-културни центар ”Обреновац”. (више…)