УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ДЕЛА УЛИЦЕ КРАЉА МИЛАНА, ДЕЛА УЛИЦЕ ФРУШКОГОРСКЕ И УЛИЦЕ КУПИНАЧКЕ УЗ КАНАЛ КУПИНАЦ У ОБРЕНОВЦУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у трајању од седам дана почев од 30.06.2022. године, закључно са 08.07.2022. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

(више…)