У току су радови на изградњи путне инфраструктуре у месној заједници Дражевац

У току је реализација пројекта ”Пут до сваке куће”. Радови на изградњи путне инфраструктуре обављају се на територији месне заједнице Дражевац у Стевановића крају. Представници Јавног предузећа за изградњу општине Обреновац, данас су обишли грађевинске радове у овом делу Дражевца. (више…)

ГУП Београда до 2041. – Ка јавном дијалогу у току раног јавног увида

Поштоване грађанке и грађани,

Прошле године у марту покренули смо укључења шире јавности у процес израде новог Генералног урбанистичког плана Београда 2041 (ГУП 2041), дугорочног стратешког плана развоја Београда, који има улогу да пружи оквир одрживог развоја града у наредних 20 година. Том приликом, позвали смо вас да кроз “Иницијалну анкету – Ка Београду 2041”, изразите своја мишљења, потребе, конструктивне предлоге и тиме допринесете формирању јасније полазне слике друштвених потреба и снага за реално и иновативно креирање пута ка будућем граду по мери свих Београђана. На ову анкету одазвало се 2298 грађанки и грађана, односно само око 0,6% становника који живе у подручју обухваћним овим планом. Ипак, пристигли одговори, као и друге иницијативе грађана, које смо добили у претходном периоду, представљали су значајан оријентир у спровођењу стручних анализа тренутног стања и првим промишљањима реално могућих будућих праваца развоја нашег града.

(више…)