Реконструисана инфраструктура за заштиту од поплава

Завршени су радови на реконструкцији инфраструктуре за заштиту од поплава у Градској општини Обреновац. Ови радови су изведени у оквиру пројекта ”Реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава”, вредног 19.5 милиона евра, који су финансирале Европска унија и Република Аустрија, а спроводи Аустријска развојна агенција.

У оквиру пројекта реконструисан је канал Купинац чија намена је одвођење вишка површинске воде са подручја Обреновац и пумпна станица Забрешке ливаде, једна од шест пумпних станица које су реконструисане средствима Европске уније. (више…)