Јавна презентација урбанистичког пројакта за реконструкцију насипа река Колубаре и Тамнаве и моста на путу Београд – Обреновац у градској општини Обреновац и општини Уб

На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20),

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВЕ ГО ОБРЕНОВАЦ

и

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

оглашавају (више…)

Новоизграђени тржни центар у Обреновцу почиње са радом 27. маја

Радови на изградњи новог тржног центра у Обреновцу приводе се крају. У току су завршни радови на уређењу објекта, као и припреме за почетак рада. Retail park Nest  у улици Краља Александра I у Обреновцу, биће свечано отворен у четвртак, 27. маја. Нови тржни центар радиће сваког дана од 9.00 до 21.00 сат. (више…)