Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији из буџета градске општине Обреновац у 2021. години

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији из буџета градске општине Обреновац у 2021. години можете погледати овде.

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2021. години

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2021. години можете погледати овде.

Обавештење о продужењу рока за достављање пројеката на позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја

Председник градске општине Обреновац, дана 17. фебруара 2021. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 17.02.2021. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18 – др. закон), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 16/18) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, упућује (више…)