Помоћ за пољопривреднике из Дрена

Секретар за привреду Града Београда Милинко Величковић заједно са представницима Градске општине Обреновац данас је посетио пољопривредна газдинства у Дрену. Захваљујући подстицајима Града Београда, пољопривредна газдинства породице Ђокић и Ранковић добила су нову пољопривредну механизацију. (више…)

Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја за радио, штампане и интеренет медије за оставривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2021. години

 

Председник Већа градске општине Обреновац дана 01. фебруара 2021. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донео је    (више…)

Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја намењених телевизији за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2021. години

 

Председник Већа градске општине Обреновац дана 1. фебруара 2021. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донео је

(више…)