Најаваљена изградња кружног тока на раскрсници Улице Краља Петра и Улице Краља Александра

Јавно предузеће за изградњу Обреновца урадило је идејно решење за реализацију пројекта изградње кружног тока на раскрсници Улице Краља Петра и Улице Краља Александра. Нови кружни ток ће у многоме олакшати и растеретити саобрaћај у овом делу града. (више…)

Јавни позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја

Председник градске општине Обреновац, дана 29. јануара 2021. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 27.01.2021. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18 – др. закон), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 16/18) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, уз прибављену сагласност Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 29. јануара 2021. године, упућује (више…)