Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене -комплекса зелене пијаце

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – комплекса зелене пијаце можете погледати овде.  

Годишњи план јавних конкурса градске општине Обреновац за 2021. годину за финансирање пројеката и програма удружења, опредељених из буџета градске општине Обреновац за 2021. годину

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 29. јануара 2021. године, на основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Сл. гласник РС”, бр. 16/18), члана 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 6/13 и 12/15), донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Годишњи план јавних конкурса градске општине Обреновац за 2021. годину за финансирање пројеката и програма удружења, опредељених из буџета градске општине Обреновац за 2021. годину.

2. Средства за суфинансирање пројеката дефинисаних Годишњим планом јавних конкурса градске општине Обреновац за 2021. годину планирана су Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину.

3. Годишњи план јавних конкурса градске општине Обреновац за 2021. годину за финансирање пројеката и програма удружења саставни је део овог Закључка.

4. Закључак се доставља: Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, Одељењу за привреду и развој и Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020-3/ 35 од 29. јануара 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Чучковић

 

Прилог – Табела

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

Позив за увођење у војну евиденцију можете погледати овде.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официр можете погледати овде.

 

Почела пријава за бесплатно осигурање усева

Пољопривредници са територије општине Обреновац који имају регистровано пољопривредно газдинство од данас могу да се пријаве за бесплатно пољопривредно осигурање. Пријаве за осигурање вршиће се у Канцеларији за пољопривреду Градске општине Обреновац. (више…)

Настављају се радови на изградњи канализационе мреже широм општине Обреновац

У току су радови на повезивању корисника на канализациони систем у насељу Шљивице. Данас су насеље Шљивице обишли представници Јавно комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Обреновац и Савета за комунални ред. (више…)

Обележен Савиндан у школама широм општине Обреновац

Дан утемељивача државе и школства Светог Саве, обележен је у школама на територији општине Обреновац. Тим поводом, представници општине Обреновац, обишли су школе широм општине и том приликом пожелели наставницима и ученицима успех и здравље. (више…)