Реконструкција пешачке зоне око канала Купинац

Новоформирани Савет за комунални ред спроводи различите ативности са циљем да се успоставе услови за одржавање комуналног реда на простору општине Обреновац. Чланови Савета, представници свих релевантних институција,  имеђу осталог, делују и на основу пријава грађана. Уколико, грађани примете неке недостатке на раличитим локацијама широм општине Обреновац, своје пријаве могу послати путем вибер апликације на контакт број 062/302-518 или на mail адресу komunalni.red@obrenovac.org.rs  (више…)