Млади у Обреновцу добијају нови простор

У наредном периоду у простору некадашњег биоскопа ”Палеж” у Обреновцу биће отворен први ”Омладински бизнис инкубатор”. У току су завршни радови на адаптирању простора, а пројекат се изводи захваљујући сарадњи са Министарством омладине и спорта, Градском општином Обреновац и Канцеларијом за младе. (више…)

ПОЗИВ НЕКАТЕГОРИСАНИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЕВИДЕНТИРАЊА И УНОШЕЊА У ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У УГОСТИТЕЉСТВУ И ТУРИЗМУ (eTurista)

Према Закону о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) којим је прописана обавеза вођења евиденције угоститеља и угоститељских објекатакоји пружају услуге смештаја у категорисаним угоститељским објектима, ПОЗИВАЈУ СЕ сви угоститељи са територије Градске општине Обреновац који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) да поднесу пријаву Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, Одсек за туризам и угоститељство, ради евидентирања и уношења у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста). (више…)

Упутства за станове припадника снага безбедности и корисника борачко-инвалидске заштите

Упутства за станове припадника снага безбедности и корисника борачко-инвалидске заштите можете преузети овде.

 

Додатна упутства се могу погледати и на сајту https://informacije.ssb-srbija.rs/informacije