Затворени базен у Обреновцу отворен за посетиоце

Затворени базен у Обреновцу од данас је на располагању свима онима који воле да пливају а данас до 19 часова улаз је бесплатан за све посетиоце. Температура воде је око 27 степени, бактериолошки је исправна и свакодневно се контролише, а цене улазница за све програме ове сезоне се неће мењати. (више…)

Заједничка акција ГО Обреновац и Министарства пољопривреде

Градска општина Обреновац прикључила се акцији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у циљу очувања безбедности и заштите животне средине. Тим поводом у просторијама општине Обреновац одржана је конференција за новинаре на којој је апеловано на пољопривреднике да очувају састав земљишта својих парцела заоравањем и на тај начин смање улагања у засаде у будућности. (више…)

Нови прикључци на канализациону мрежу

Екипе Јавног предузећа ,,Водовод и канализација” повезале су данас домаћинства у Улици Милоша Обреновића 28. на канализациони систем. Дугогодишњи проблем мештана овог дела општине Обреновац овом акцијом је решен. (више…)

ОГЛАС О  ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члана 39 Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16),  члана 35 Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновaц 9/81 НО бр.7-1/2016 од 19.10.2016. године и 9/89 НО бр.9-3/2016 од 01.12.2016. године, и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац VII-01 бр. 020-104 од 02. октобра 2020. године, објављује (више…)

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ“ ИЗ ОБРЕНОВЦА НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члана 39 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца („Службени лист града Београда“, број 85/16 и 9/17), члана 31 Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца НО бр. 6-3/2016 од 19.10.2016. године, и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца VII-01 бр. 020-103 од 02. октобра 2020. године, објављује (више…)

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члана 33 Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16 и 117/16), и члана 31 Статута Jавног предузећа за изградњу Обреновца НО бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године и НО бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца  VII-01 бр. 020-102 од 02. октобра 2020. године, објављује (више…)