Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга Јавног комуналног предузећа ”Топловод” Обреновац

Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга можете погледати овде.

Одлуку надзорног одбора о измени и допуни ценовника основних и осталих комуналних услуга, образложење и ценовник можете погледати овде.

Захтев за давање сагласности на одлуку о измени ценовника ЈКП ”Паркинг сервис” Обреновац

Захтев за давање сагласности на одлуку о висини накнада за паркирање на одређеним  и уређеним јавним паркиралиштима на територији ГО Обреновац можете погледати овде.

Образложење доношења одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима можете погледати овде.

Измену ценовника можете погледати овде.