Израда стратешких планова у одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове

У Градској општини Обреновац у одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове ове календарске године ради се на реализацији различитих идејних пројеката. У току је израда разноврсних планова и обезбеђивање грађевинских дозвола за извођење грађевинских радова након којих би услови свакодневног живота грађана општине Обреновац постали бољи. (више…)