У току су радови на изградњи топловодне мреже у месној заједници Бело Поље

У току су радови на изградњи топловодне мреже у месној заједници Бело Поље. Очекује се да ће у наредном периоду велики број домаћинстава са територије ове месне заједнице, бити прикључено на систем даљинског грејања и да ће се тиме решити вишедеценијски проблем снабдевања топлотном енергијом. Данас су радове обишли, председник Скупштине општине Обреновац, Мирко Вранешевић, директор Јавног комуналног предузећа Топловод ”Обреновац”, Борис Ивковић и помоћник министра за пољопривреду, Александар Богићевић. (више…)

Одлука о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години (пета фаза

 

Председник градске општине Обреновац, дана 27. маja 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 18.05.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 33 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – пета фаза, донео је (више…)