Одлука о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години (четврта фаза)

Председник градске општине Обреновац, дана 25. маja 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 15.05.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 38 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – четврта фаза, донео је (више…)

Одлука о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години (трећа фаза)

 

Председник градске општине Обреновац, дана 22. маja 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 12.03.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 9 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – трећа фаза, донео је (више…)

ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА ПЕНЗИОНЕРИМА

Председник градске општине Обреновац дана 22. маја 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка),  по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 22. 05.2020. године, објављује (више…)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ВАУЧЕРА ПЕНЗИОНЕРИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Председник градске општине Обреновац, дана 22.05.2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл.лист града Београда“,  бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана  22.05.2020. године, расписује (више…)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЛИ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Председник градске општине Обреновац, дана 22. маја 2020. године, на основу члана 76. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури, чија је реализација предвиђена у 2020. години VIII-01 бр. 020-4/ 11 од 21.02.2020. године, на предлог Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2020. години од 15.05.2020, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној 22. маја 2020. године, донеo је (више…)

Градска општина Обреновац реализује још један бесплатни програм намењен најстаријим суграђанима

Након прекида внредног стања проглашеног услед епидемије вируса корона, општина Обреновац је наставила традицију реализације бесплатних програма намењених суграђанима свих старосних категорија. Програм који ће у наредном периоду реализовати општина Обреновац, пружиће финансијску подршку угоститељским објектима који буду заинтересовани да се пријаве за учешће у овом програму. Међутим, реализација овог програма, омогућиће најстаријим суграђанима да уживају у услугама које пружају угоститељски објекти широм општине Обреновац. (више…)