Постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима широм општине Обреновац

У току су радови на постављању надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији општине Обреновац. На захтев Савета месних заједница, а на основу исказаних потреба грађана, Градска општина Обреновац организовала је уређивање аутобуских стајалишта, па ће у наредном периоду бити постављене надстрешнице на стајалиштима, где за исте постоји исказана потреба. Данас је радове обишао председник Комисије за саобраћај општине Обреновац, Мирко Вранешевић. (више…)

Потписани уговори о финансирању програмских активности спортских клубова са територије општине Обреновац

Градска општина Обреновац данас је у просторијама Јавног предузећа СКЦ ”Обреновац” потписала уговоре са спортским клубовима са територије општине Обреновац о финансирању њихових редовних програмских активности. Редовним финансирањем програмских активности спортских клубова, Градска општина Обреновац пружа позитиван допринос квалитетнијем функционисању спортских клубова и популаризацији спортских активности међу млађом популацијом. Догађају су присуствовали председник Градске општине Обреновац, Мирослав Чучковић и председник Комисије за спорт општине Обреновац, Милош Станковић. (више…)

У току су радови на изградњи топловодне мреже у месној заједници Бело Поље

У току су радови на изградњи топловодне мреже у месној заједници Бело Поље. Очекује се да ће у наредном периоду велики број домаћинстава са територије ове месне заједнице, бити прикључено на систем даљинског грејања и да ће се тиме решити вишедеценијски проблем снабдевања топлотном енергијом. Данас су радове обишли, председник Скупштине општине Обреновац, Мирко Вранешевић, директор Јавног комуналног предузећа Топловод ”Обреновац”, Борис Ивковић и помоћник министра за пољопривреду, Александар Богићевић. (више…)

Одлука о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години (пета фаза

 

Председник градске општине Обреновац, дана 27. маja 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 18.05.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 33 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – пета фаза, донео је (више…)

У току су радови на изградњи капеле у месној заједници Уровци

У току су грађевински радови на изградњи капеле у месној заједници Уровци. Изградњу објекта финансира Градска општина Обреновац у сарадњи са Јавним предузеће за изградњу Обреновца. Објекат је величине 64 метара квадратних, а вредност инвестиције је 4.738.000 динара са пдв-ом. Радове су обишли Милорад Јанковић, заменик председника Скупштине општине Обреновац и Милан Марошанин, директор Јавног предузећа за изградњу Обреновца. (више…)