Петнаестодневна дежурства за раднике водоснабдевања

Радници водоснабдевања који раде у фабрикама воде на Забрежју и у Баричу, за време трајања ванредног стања, биће по 15 дана у карантину, на својим радним местима. Општина Обреновац је одлуку о петнаестодневним дежурствима радника водоснабдевања донела, како би обезбедила највеће мере хигијене и заштите, али и како би радници водоснабдевања били у што мањем контакту са другим људима. (више…)