Волонтерски сервис општине Обреновац

У општини Обреновац у оквиру уведених мера ванредног стања у циљу спречавања ширења корона вируса и очувања здравља грађана, активиран је програм Волонтерски сервис. У оквиру програма Волонтерског сервиса уведен је “call centar” општине Обреновац који је пре свега намењен најстаријим суграђанима који су према речима стручњака најугроженија група. (више…)

Дезинфекција улица у Обреновцу

Јутрос је обављена дезинфекција улица на територији општине Обреновац. Радници Јавног комуналног предузећа ”Обреновац” у наредном периоду вршиће свакодневно дезинфекцију свих јавних површина, посебно дечијих игралишта и  мобилијара. (више…)

Одлука о избору по спроведеном Позиву за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац

Председник градске општине Обреновац, дана 13. марта 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 9. Позива VIII-01 бр. 020-4/ 3 од 24. јануара 2020. године за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Обреновац, који је био отворен од 24.01.2020. године до 10.02.2020. године, на основу предлога Одлуке о избору пројеката из области безбедности у саобраћају који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2020. годину који је саставила Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац дана 03.03.2020. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 13.03.2020. године, донео је (више…)

Коначна ранг листа за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2019/2020. години

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 13. марта 2020. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), члана 24. Одлуке о студентским наградама (”Сл. лист града Београда”, број 12/14) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, број 6/13 и 12/15), разматрајући  предлог Коначне ранг листе студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2019/2020. години који је утврдила Комисија за образовање дана 10.03.2020. године по спроведеном конкурсу по Одлуци Већа градске општине Обреновац  VII – 02 бр. 020-3/ 13 од 31.01.2020. године, донело је следећу (више…)